Scintigrafie

Wat is Scintigrafie?

Scintigrafie is een beeldvormings techniek die gebruik maakt van radioactieve stoffen (isotopen) en die gebruikt wordt wanneer een aantal gevallen waar de klassieke beeldvorming (RX, CT, echo) onvoldoende informatie geeft omtrent het probleem bij uw dier.

De gebruikte stoffen zijn onschadelijk voor uw dier en de bestralingsbelasting is minimaal. Deze onderzoeken gebeuren al geruime tijd bij mens en dier.

Het radioactief deeltje verliest zijn straling na verloop van tijd. We noemen dit de halfwaardetijd. Deze varieert van stof tot stof en bepaalt mee hoe lang uw dier straling uitzendt. Niet alleen het verval van het isotoop is belangrijk, maar ook de snelheid waarmee uw dier de stof uitscheidt via urine of ontlasting.

Waarom is het gebruik van isotopen interessant?

De techniek is erg gevoelig. Dit wil zeggen dat ze reeds in een zéér vroeg stadium problemen kan in beeld brengen. Met deze techniek kan vaak ook het hele dier in beeld gebracht worden wat met andere diagnostische technieken niet evident is.

Wanneer een scintigrafie uitvoeren?

Wanneer conventionele beeldvorming zoals RX, CT of echografie geen antwoorden biedt, kan scintigrafie raad brengen. Met deze techniek wordt de werking en het functioneren van organen in beeld gebracht. Vaak zijn functionele veranderingen vroeger aanwezig dan verandering die we op radiografieën of echografie zien, wat betekent dat scintigrafie een erg gevoelige techniek is. De resultaten van de scintigrafische onderzoeken worden vaak gecombineerd met andere beeldvormingstechnieken om tot een diagnose te komen.

Er zijn verschillende toepassingen van scintigrafie die routinematig uitgevoerd worden in onze kliniek:

Schildklierscintigrafie

Katten hebben op middelbare en oudere leeftijd vaak last van een overactieve schildklier, die teveel schildklierhormoon aanmaakt: dit wordt hyperthyroïdie genoemd. De oorzaak zijn vaak goedaardige gezwelletjes van de schildklier, maar door het teveel aan hormoon lijdt de gezondheid van de kat er onder. Hoewel er verschillende behandelingsmogelijkheden bestaan, wordt de behandeling van hyperthyroïdie met radioactief jodium (zoals het ook in de humane geneeskunde wordt uitgevoerd) beschouwd als de beste oplossing. Voor meer informatie omtrent radiojoodtherapie bij katten, verwijzen we u graag naar de brochure die u hier kan downloaden.

Naast een te snelle werking kan ook een te trage schildklierwerking of  hypothyroïdie opgespoord worden met scintigrafie. Deze aandoening komt voornamelijk bij honden voor, en hoewel de eerste stappen naar de diagnose via een bloedondezroek gezet worden, brengt dit niet altijd het verhoopte antwoord. Een scintigrafie kan in deze gevallen aangewezen zijn.

Tenslotte komen en bij honden ook soms schildkliertumoren voor. Voor de diagnose en het inschatten van de behandelingsmogelijkheden kan een scintigrafie aangeraden worden. Sommige van deze patiënten hebben ook baat bij een behandeling met radioactief jodium, een therapie die in onze kliniek aangeboden wordt.

Botscintigrafie:

Wanneer de oorzaak van het manken bij uw dier niet gevonden wordt via de voorafgaande orthopedische onderzoeken, kan botscintigrafie een hulpmiddel zijn. De hoge gevoeligheid van de techniek zal in de eerste plaats de localisatie van het letsel aanduiden, iets wat in de diergeneeskunde niet altijd evident is. Deze techniek is een goede aanvulling bij orthopedische of neurologische onderzoeken.

Leverscintigrafie: 

Het opsporen van een portosystemische shunt (afwijkend bloedvat in de lever) wordt meestal uitgevoerd met een echografisch onderzoek, maar ook scintigafie kan helpen voor de diagnose door het verloop van de bloedvaten in de buik in beeld te brengen.

Nierscintigrafie:

De werking van elke nier apart kan in beeld gebracht worden, wat uniek is aan de scintigrafie en bij sommige patiënten noodzakelijk is voor hun verdere behandeling.