Radiografie

De vakgroep beschikt over een digitaal radiografiesysteem. Dit systeem bestaat uit een panel detector die rechtstreeks geabsorbeerde X-stralen (fotonen) omzet in een lading. Deze lading wordt verzonden naar de aangrenzende thin film transistor layer of TFT-laag, die op haar beurt de data transfereert naar de computer van het werkstation. De beelden worden digitaal bewaard in een geïntegreerd archief (PACSonWEB). Dit maakt de beelden vlot online beschikbaar voor doorverwijzende dierenartsen en eigenaars. 

Het grootste voordeel van deze opstelling is de inherente efficiëntie. De beelden kunnen onmiddellijk geraadpleegd worden zonder rekening te moeten houden met een wachttijd zoals die voordien aanwezig was bij de ontwikkeling van een film. In tegenstelling tot conventionele radiografie kan de naverwerking van het beeld met aanpassing van helderheid en contrast of met optimalisatie van beelddetails vlot worden uitgevoerd. Zo wordt vermeden dat beelden opnieuw moeten gemaakt worden. Bijkomende stress bij de patiënt wordt op die manier voorkomen. 

Voor radiografische onderzoeken wordt - afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt - al dan niet gebruik gemaakt van sedatie. De regels van radioprotectie worden hiervoor altijd nageleefd. 

Naast het gebruik van radiografie voor het diagnosticeren van bepaalde aandoeningen, biedt de afdeling Medische Beeldvorming verscheidene officiële screeningtechnieken aan (o.a. elleboog- en heupdysplasie, osteochondrose).

Afspraken voor radiografische onderzoeken kunnen worden gemaakt bij de receptie Kleine Huisdieren.