patellaluxatie

Wat is patellaluxatie

Bij een patellaluxatie of knieschijfontwrichting blijft de knieschijf niet op zijn normale plaats zitten, maar verplaatst hij zich naar de binnen- of buitenzijde van de knie. Dit zorgt vaak voor pijn en optrekken van de achterpoot. 


Behandeling

patellaluxpatellalux

Meestal bestaat dit uit een combinatie van verschillende technieken, waarbij men de knieschijf terug op zijn originele plaats probeert te krijgen en te houden door het uitdiepen van de knieschijfgroeve, het verplaatsen van de tuberositas tibiae en het opspannen van het gewrichtskapsel.
 
 

Screening

Patellaluxatie is een genetisch belaste aandoening. Dit wil zeggen dat het overgedragen wordt van ouderdier op de pups. 
Hierdoor is het belangrijk dat gevoelige rassen hierop gescreend worden.
Bij ons kan u ook terecht voor officiële controles voor patellaluxatie in het kader van fokadvies.