Heupdysplasie

Wat is heupdysplasie?

Heupdysplasie (HD) is een multifactoriële ontwikkelingsstoornis van het heupgewricht resulterend in een verminderde stabiliteit en daardoor aanleiding kan geven tot degeneratieve veranderingen van het gewricht.
Heupdysplasie bij de hond is niet aangeboren, dus pups worden geboren met normale heupen. Heupdysplasie is de meest voorkomende orthopedische aandoening bij grote hondenrassen, maar in principe kan elk ras aangetast zijn.
De definitieve diagnose wordt gesteld aan de hand van het orthopedisch onderzoek gecombineerd met radiografieën. Voor de behandeling van HD zijn er verschillende mogelijkheden en de keuze van behandeling wordt mede bepaald door de leeftijd, gewicht, mate van artrose en functie van de hond. 

Wie graag wat meer wetenschappelijke info wenst kan hier terecht.

Technieken:

Conservatieve behandeling

Een conservatieve behandeling, bestaande uit gecontroleerde wandelingen aan de leiband, gewichtscontrole en eventueel ontstekingsremmers, kan geprobeerd worden bij honden met milde klachten en bij jonge honden met minimale radiografische kenmerken. Indien dit geen beterschap geeft kan chirurgie overwogen worden.

Chirurgische behandelingen:

Bekkenkanteling

Bekkenkanteling (Triple Pelvic Osteotomy, TPO): Bij een bekkenkanteling wordt het acetabulum om zijn as gedraaid zodat de femurkop beter in het acetabulum past. Het doel van deze behandeling is om de subluxatie van de femurkop te corrigeren zodat de degeneratieve veranderingen niet verder kunnen evolueren. Deze techniek kan enkel bij honden < 10 maand uitgevoerd worden met slechts milde tekenen van artrose.
 

Femurkop - en nek excisie

Femurkop- en nek excisie: Bij deze techniek wordt de femurkop en –nek weggenomen waarna een pseudogewricht gevormd wordt. Het grote voordeel van deze techniek is dat in om het even welk stadium van de aandoening kan worden uitgevoerd. Een femurkop- en nekexcisie is voornamelijk succesvol bij kleine en minder zware honden, maar kan ook bij grotere honden uitgevoerd worden.

Tijdens deze ingreep wordt het pijnlijk of beschadigd heupgewricht verwijderd en als het ware vervangen door een artificeel gewricht met name de prothese. Hierbij wordt de oorzaak van de pijn en/of stijfheid geëlimineerd en kan de patient zijn normale activiteit weer uitoefenen.
 

Heupprothese (Total Hip Replacment, THR)

De meest voorkomende reden tot het uitvoeren van een heupprothese is het opheffen van de pijn en het ongemak veroorzaakt door erge degeneratieve veranderingen secundair aan heupdysplasie en intra-articulaire botbreuken. Andere oorzaken omvatten bijvoorbeeld chronische heupluxatie en niet-reduceerbare acute heupluxaties. 
Echter neurologische aandoeningen en andere gewrichtproblemen kunnen gelijkaardige symptomen veroorzaken waardoor een volledig algemeen en orthopedisch onderzoek dient uitgevoerd te worden om uit te maken indien de patiënt een operatie kandidaat kan zijn. 

Tijdens deze ingreep wordt het pijnlijk of beschadigd heupgewricht verwijderd en vervangen door een prothese. Hierbij wordt de oorzaak van de pijn en/of stijfheid geëlimineerd en kan de patient zijn normale activiteit weer uitoefenen. 
Tijdens de operatie wordt de heupkop verwijderd en vervangen door een titanium 'stam' waarop tevens een titanium kop verankerd word. Deze kop past als het ware perfect in de artificiële kom die in het bekken geplaatst is. 
De meeste honden herstellen vlot en kunnen reeds na enkele dagen terug gebruik maken van het geopereerde lidmaat. Tijdens de eerste weken na operatie zal beweging beperkt blijven tot enkele korte wandelingen maar al snel kunnen deze laatste opgedreven worden. 

Klinische en radiologische controles zijn noodzakelijk om het verloop te evalueren en indien nodig snel te kunnen ingrijpen bij mogelijke complicaties zoals infectie, botbreuken en 'los komen' van de prothese.

De prothese zal levenslang aanwezig blijven en zal er voor zorgen dat de patiënt pijnloos zijn normale activiteit kan uitoefenen hetgeen anders niet mogelijk zou zijn. Met de verbeterde chirurgische technieken en protheses lijkt de toekomst veel belovend.