Grote Huisdieren

Algemene info

De vakgroep beschikt over vijf Europese Specialisten in Veterinaire Medische Beeldvorming (ECVDI diplomates). Deze leiden zes ECVDI residenten-in-training op: vier bij de kleine huisdieren en twee bij de grote huisdieren. De vakgroep telt ook twee dierenartsen, opgeleid in de nucleaire diergeneeskunde. Hiernaast beschikt de vakgroep ook nog over verschillende dierenartsen met specifieke kennis in diverse domeinen.

Bij grote huisdieren beschikt de vakgroep over digitale radiografie, echografie en computer tomografie.

Rechtstreekse afspraken voor medische beeldvormming zijn mogelijk. Enkel bij kleine huisdieren met zware thoracale of abdominale aandoeningen worden geen rechtstreekse afspraken gemaakt. De kliniek medische beeldvorming is niet uitgerust om optimaal voor deze patiënten te zorgen. Daarom vragen we om hier een afspraak te maken via de spoed of de interne geneeskunde.

Vanaf januari 2017 kunnen patiënten bij de vakgroep terecht voor het aflezen van medische beeldvormingsonderzoeken via onze dienst teleradiologie.

Patiënt doorverwijzen

Alle afspraken worden telefonisch gemaakt via het secretariaat.

De dieren dienen nuchter aangeboden te worden. Zeer vaak is er sedatie of soms zelfs algemene anesthesie nodig voor een beeldvormingsonderzoek. Het is jammer een patiënt terug naar huis te moeten sturen omdat het niet mogelijk is hem te onderzoeken…

Zijn er reeds radiografieën of andere beeldvormingstechnieken gebeurd, stuur deze beelden dan VOORAF naar doorverwijzen@gmail.com met vermelding van de naam van de eigenaar, de naam van het dier en de datum van de afspraak.