Gedrag en hersenbeeldvorming

Project universiteit Gent: behandeling van de angstgestoorde hond

Angststoornissen zijn een erg belangrijk probleem bij de hond. Naast hun nefaste invloed op het welzijn van het dier, verstoren ze de band met de eigenaar. Bovendien, kunnen ze leiden tot het onderbrengen van honden in asielen of zelfs tot euthanasie van het dier. Tot op heden is  gedragstherapie, dikwijls gecombineerd met medicatie, de klassieke behandeling. Angststoornissen kunnen, naast deze klassieke behandeling, behandeld worden met neuromodulerende technieken. Dit in analogie met de menselijke psychiatrie. Transcraniale magnetische stimulatie (TMS) is een pijnloze neuromodulerende techniek die kan worden ingezet na het falen van de klassieke therapie.

Momenteel voeren we beeldvormend onderzoek uit naar de effecten van medicatie en neuromodulerende technieken op angstgestoorde honden. Eerste en hoopvolle resultaten omtrent TMS in angstgestoorde honden, was in staat om hersenregio’s geassocieerd met gedrag bij de hond wel degelijk kunnen beïnvloeden. Deze verandering in de hersenen werden vergezeld door positieve gedragsveranderingen.

In het kader van een toegekend project, kunnen we u deze behandeling aanbieden gecombineerd met functionele beeldvorming.

 

Figuur 1:

Eerst wordt er een functionele hersenscan genomen om na te gaan of en waar er problemen zijn met de hersenwerking.

Dit gebeurt met een PET of een gamma camera.

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2:

Dit is een typisch voorbeeld van een hersenscan waarbij de werking van de hersencellen in beeld gebracht zijn

 

 

 

 

 

Figuur 3:

Wanneer er gekozen wordt voor de behandeling met de neurostimulerende methode rTMS, zal er eerst op basis van een MRI scan de lokalisatie bepaald worden van de  hersenregio die gestimuleerd zal worden. Dit gebeurt met een techniek die men neuronavigatie noemt.

Hier zie je de merker die gebruikt wordt om de regio aan de buitenzijde van de schedel te lokaliseren. 

  

 

Figuur 4:

Eens de regio gelokaliseerd kan de stimulatie beginnen. Deze gebeurt met behulp van een probe die een magnetisch veld ontwikkelt over de te stimuleren regio.

 

 

 

Hoe verloopt dit praktisch?
  1. Uw hond komt naar de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent, departement medische beeldvorming van de huisdieren, België. Er zal een hersenscan genomen worden en er wordt een lichamelijk en bloedonderzoek uitgevoerd om andere problemen uit te sluiten.
  2. Er wordt een afspraak voor u gemaakt met de veterinaire gedragsspecialist die een gedragsevaluatie zal uitvoeren.
  3. De verschillende te nemen stappen met betrekking tot de behandeling worden uitvoerig met u overlegd, mondeling en aan de hand van brochures.
  4. Na de behandeling zullen er weer beelden gemaakt worden om na te gaan wat het effect is van de behandeling.

 

Voor meer informatie kan u mailen naar: Robrecht.dockx@ugent.be; Kathelijne.peremans@ugent.be

Klik hier voor meer informatie over angststoornissen in het algemeen en de behandeling in het bijzonder.