Echografie

Echografie is een techniek waarbij zacht weefsel en benige oppervlakken onderzocht kunnen worden door middel van geluidsgolven. Afhankelijk van het type weefsel, worden de golven teruggekaatst naar een transducer. Deze terugkomende golven worden gedetecteerd en door de computer omgezet in een echografisch beeld. De kliniek is voorzien van twee IU22 toestellen en één CX-50 Philips toestel, geschikt voor alle onderzoeken.

Echografie is pijnloos, heeft geen bijwerkingen, en wordt gebruikt om een antwoord te bieden op onderzoeksvragen m.b.t. o.a. het abdomen, cardiovasculair stelsel, musculoskeletaal systeem, de nek en ogen.

Deze techniek biedt een gedetailleerde weergave van organen, musculoskelettale structuren en vascularisatie, hetgeen een grote bijdrage levert aan het vinden van de oorzaak van een aandoening. Interventionele procedures waarbij onder echografische begeleiding weefselstalen genomen worden van pathologisch aangetaste organen om een exacte diagnose te verkrijgen, zijn dagelijkse realiteit in onze kliniek.

Een echografisch onderzoek neemt 30 à 40 minuten in beslag. De te onderzoeken zone wordt voordien geschoren.

Naast klinisch onderzoek, biedt de afdeling Medische Beeldvorming ook officiële screenings aan voor erfelijke lever- en nieraandoeningen. Deze screenings worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Cardiologie. Eén van onze onderzoeksspecialiteiten is contrastechografie. Deze nieuwe techniek laat toe de ernst van lesies (bv. in de lever) op basis van hun doorbloeding in te schatten. Ook de werking van de nieren laat zich via deze techniek goed beoordelen. Indien u interesse hebt in een mogelijke deelname aan één van onze onderzoeksprojecten neemt u best met ons contact op via uw behandelende dierenarts

Afspraken voor echografische onderzoeken kunnen worden gemaakt bij de receptie Kleine Huisdieren